OSNOVANA UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA „NAŠA DICA“.

Prema podacima iz UNESCA-a, djeca s posebnim potrebama čine čak 10 posto dječje populacije u svijetu. U Hrvatskoj  30 tisuća školske djece ima teškoće u razvoju, bilo da se radi o intelektualnim, emocionalnim i socijalnim poteškoćama, oštećenjima sluha i vida, poremećajima govora, čitanja i pisanja. Autizam, cerebralna paraliza, mentalna retardacija, oštećenja vida i sluha, spina[…]