Suradnja s Centrom za rehabilitaciju MIR

Potpisali smo sporazum o suradnji s Centrom za rehabilitaciju Mir u Rudinama i Udrugom tjelesnih invalida Kaštela. Ciljevi suradnje je partnerska suradnja na promicanju i stvaranju  mogućnosti za što širu,učinkovitiju i dostupniju  stručnu pomoć osobama s posebnim potrebama i njihovim obiteljima,  a sve na prevenciji institucionalizacije osoba s posebnim potrebma.