Projekt Mala kuća

Kako je cilj naše udruge Unapređivanje kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji ,trudimo se i ostvariti ih koliko god možemo. I ovaj put u našim ciljevima pomogla nam je Župa Kaštel Novi i naš don. Luka Vuco koji nam je dao na korištenje kuću u Rudinama u kojoj će naši korisnici prvi[…]