Sportske aktivnosti

Uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti, uspješno vodi ka poboljšanju i obogaćivanju njihovog razvojnog i osobnog potencijala, koji se u klasičnim rehabilitacijskim postupcima teže izaziva i potiče. Ujedno se njihovim sudjelovanjem, odnosno samim aktivnim pojavljivanjem u javnosti neminovno utječe na promjenu stigme o osobama s posebnim potrebama, kroz osvješćivanje i[…]