Rana intervencija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju

Cilj projekta je pravovremena i sveobuhvatna pomoć i podrška roditeljima djece s rizikom ili teškoćama u razvoju provođenjem niza aktivnosti. Od informiranja svih subjekata uključenih u brigu o djeci s teškoćama u razvoju ili s rizikom da se teškoće razviju, informiranja roditelja o vrstama i dostupnosti specifičnih usluga i programa, savjetovanja roditelja o postupcima s[…]