Provedba istraživanja „Situacijska analiza položaja djece s teškoćama u razvoju smještene u institucije“

15.11.2012.g. Sudjelovali smo u fokus grupi na kojoj se razgovaralo o položaju i kvaliteti skrbi djece s teškoćama u razvoju u svrhu provedbe istraživanja koje je dio aktivnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji sa stručnjacima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Studijskog centra socijalnog rada[…]