Aktivnosti

Obzirom da nam se uglavnom javljaju roditelji djece s posebnim potrebama koji iznimno trebaju neke od individualnih terapija za svoje dijete imamo potrebu i ovim putem pojasniti koja je svrha naše udruge i kako funkcionira naša udruga,kako se financiramo i kako angažiramo stručne suradnike za individualan i grupni rad s djecom.Kako nam i sam naš[…]