Izrada Individualnog edukacijskog plana (IEP)

Poštovani!
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom-Zagreb” organizira edukaciju pod nazivom Individualizacija razvojno primjerenog programa za djecu […]