Humanitarna akcija za pomoćnike u vrtiću

Humanitarna udruga Srce za srce Kaštela, pokrenula je akciju za prikupljanje sredstava za pomoćnike u vrtiću za djecu s teškoćama u kaštelanskim vrtićima.Budući da je velik broj djece s teškoćama s potrebom uključivanja  u redovne vrtićke skupine,ovoj djeci neophodan je pomoćnik prema mišljenju stručnog tima vrtića. Kako bi pomoćnici u vrtiću bili spremni za rad u redovnim[…]