Sastanak fokus grupe Zdravstvo i socijalna skrb

Sudjelovali smo na sastanku fokus grupe Zdravstvo i socijalna skrb koji je održan u Vijećnici Dekanata Ekonomskog fakulteta u Splitu Tema sastanka bio je proces izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije čiji je izrađivač Sveučilište u Splitu, a nositelj izrade Grad Split. Područje Urbane aglomeracije Split obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad[…]