Stručna praksa studenata u našoj udruzi

Od danas u Udruzi imamo imamo i studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu koji su i ove godine odabrali našu Udrugu kroz Kolegij stručna praksa DKU. Ovaj Kolegij proizašao je iz projekta “Centar za društveno korisno učenje”, s ciljem kreiranja rješenja za konkretni problem prihvatnih organizacija društveno korisnog karaktera, povezujući stečeno znanje tijekom studija i[…]