22. kolovoza 2014.

Ako ima …

Nakon što ti je pedijatar ili neki drugi specijalist/stručnjak, potvrdio je da tvoje dijete  ima nekih  teškoća, trebao bi te uputiti kod tvoje socijalne radnice.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, prva socijalna usluga (članak 74.) je informiranje,prepoznavanje i početna procjena potreba.Kod donošenja zakona, prijedlog naše udruge između ostalih bila je i  navedena prva usluga.

 

1.Trebaš se obratiti u centar za socijalnu skrb u tvom gradu ili mjestu gdje će ti biti određena socijalna radnica prema mjestu stanovanja

Kaštela: Fuležina 1, Kaštel Stari   Tel. 230-944

2.Socijalni radnik trebao bi ti dati informacije o :

  • tvojim pravima (ispod ćemo navesti prava)
  • informacije o pružanju i pružateljima usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške,pomoć u kući, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravaku, smještaju,organiziranom stanovanju
  • Kod socijalne radnice podnosiš zahtjev za usluge koje su ti potrebne, nakon čega će te uputiti na vještačenje.Za vještačenje će ti trebati potrebna dokumentacija/nalazi specijalista za koje ćeš zatražiti uputnicu kod svojeg pedijatra ili obiteljskog liječnika.

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA potrebna za vještačenje:

  • za djecu do navršene 3. godine života potrebno je pribaviti nalaze neuropedijatra, fizijatra, otorinolaringologa i okuliste;
  •  za djecu od navršene 3.godine života do navršene 7. godine života potrebno je pribaviti medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti,te nalaze logopeda i psihologa;
  •  za djecu i mladež od navršene 7. godine života  do navršene 21. godine života potrebno je  pribaviti nalaze otorinolaringologa,psihologa i defektologa odgovarajućeg usmjerenja;
  • za odrasle osobe medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti .

Nakon vještačenja, dobiti ćeš nalaz i mišljenje komisije na temelju kojeg ćeš dobiti rješenje za korištenje usluga koje vam trebaju i za njih si podnio zahtjev.

Napomena: Za uslugu rane intervencije nije potrebno vještačenje. Izdaje se rješenje na temelju preporuke specijalista(neonatolog,neuropedijatar..) ili pedijatar!

 

U izradi

 

Pravo na dopust do 8.g. djeteta

Pravo na skraćeno radno vrijeme

Pravo na uvećani dječji doplatak

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Pravo na osobnu invalidninu

Pravo na status roditelja njegovatelja

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *