13. svibnja 2014.

Izvoditelji

IZVODITELJI EDUKACIJE

„INDIVIDUALIZACIJA RAZVOJNO PRIMJERENOG PROGRAMA ZA DJECU I MLADE S TEŠKOĆAMA“

 

Martina-Celizić

Martina Celizić, mag. rehab. educ.

Martina je diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. godine zaposlena je u Centru za rehabilitaciju „Mali dom-Zagreb“. U svom profesionalnom radu usmjerena je na razvoj pristupa u radu s djecom i mladeži s višestrukim teškoćama te aktivnim sudjelovanjem na tečajevima u okviru MDVI Euronet mreže stječe znanja vezana uz kreiranje edukacijskih programa za djecu s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama. 2008. godine odlazi na stručno usavršavanje u Perkins School for Blind (SAD) gdje 2009.  diplomira u sklopu Educational Leadership Program na temu Razvoj kurikuluma kod djece s višestrukim teškoćama. Po povratku preuzima ulogu koordinatora programskih aktivnosti u Dnevnom centru „Mali dom-Zagreb“ te nastavlja rad na razvoju edukacijskih programa.Redovno održava niz stručnih predavanja studentima smjera rehabilitacije i logopedije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i stručnim djelatnicima ustanova u Hrvatskoj i inozemstvu (Armenija, Srbija). Izlagala je na domaćim i inozemnim skupovima. Član je ISAAC (Međunarodno udruženje za nadomjesnu i potpomognutu komunikaciju).

 

 

Ivana-Rogar-GojevićIvana Rogar Gojević,mag. rehab. educ., SIAT® terapeut

Ivana je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Od 2003. godine zaposlena je u Centru za rehabilitaciju „Mali dom-Zagreb“. Radi na području rane intervencije i terapije senzorne integracije te kao rehabilitator/voditelj skupine. Sudjelovanjem na seminarima i tečajevima MDVI Euronet mreže dodatno se usmjerava u području kreiranja edukacijskih programa i pristupa u radu s djecom i mladeži s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama. 2010. godine završava stručno usavršavanje iz senzorno integracijske Ayres terapije – SIAT (Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Kristiane Kull – Sadacharam). U svrhu stručne edukacije aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Održala je niz stručnih predavanja stručnim djelatnicima u Hrvatskoj i inozemstvu (Bugarska, Armenija).

 

 

Sonja-Alimovićdr.sc. Sonja Alimović, mag. rehab. educ.

Sonja je nakon završenog Fakulteta za defektologiju, magistrirala Dječju i adolescentnu psihijatriju i doktorirala na temi Razvoj funkcionalnog vida u djece s perinatalnim ozljedama mozga na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija radila je u Dječjem vrtiću Velika Gorica u programu za djecu s posebnim potrebama, a od 2003. godine do danas radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju Mali dom – Zagreb. Radi na području procjene i rehabilitacije funkcionalnog vida i rane intervencije. U organizaciji Malog doma – Zagreb i Christian Blindmission, 2009. godine završila je edukaciju za Stručnjaka za vid, kao i brojne edukacije iz područja rane intervencije i kreiranja i izvođenja programa u radu s djecom s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama. Od 2010. godine izvodi nastavu na dva kolegija na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Održala je brojne edukacije za stručnjake u Hrvatskoj i inozemstvu. Pozvani je predavač na stručnim i znanstvenim skupovima edukacijskih rehabilitatora, oftalmologa, pedijatara, neonatologa i drugih stručnjaka. Objavila je nekoliko preglednih i izvornih znanstvenih radova u međunarodno recenziranim časopisima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *