13. svibnja 2014.

Obavijest

 

Poštovane kolegice i kolege!

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom-Zagreb” poziva Vas s velikim zadovoljstvom na edukaciju pod nazivom Individualizacija razvojno primjerenog programa za djecu i mlade s teškoćama – Izrada Individualnog edukacijskog plana (IEP).

Edukacija je prvi dio programskog okvira Koraci u ostvarivanju razvojno primjerenog programa za djecu i mlade s teškoćama.Programski okvir koncipiran je kao odgovor na izazove i potrebe struke za sveobuhvatnim, sistematičnim i stručnim stjecanjem znanja i praktičnih vještina iz područja kreiranja i provedbe razvojno primjerenih programa za djecu i mlade s teškoćama. Cjelokupni programski okvir obuhvatiti će 3 edukacijska modula:

1) Individualizacija razvojno primjerenog programa za djecu i mlade s teškoćama – Izrada

    Individualnog edukacijskog plana (IEP)

2) Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti unutar postojećih programa

3) Praćenje postignuća djeteta sukladno ciljevima Individualno edukacijskog plana

Prvi edukacijski modul Izrada Individualnog edukacijskog plana uvodi stručnjake u proces razvoja primjerenih, na dijete i obitelj usmjerenih programa, a započinje postupkom razvoja Individualnog edukacijskog plana. Kreiranje IEP-a predstavlja prvu stepenicu u sveobuhvatnom procesu programiranja u edukaciji i (re)habilitaciji djece i mladeži s razvojnim teškoćama.

Praćenjem hrvatske edukacijsko-(re)habilitacijske prakse, prepoznali smo potrebu stručnjaka za zajedničkim smjernicama i okvirom koji će dati odgovor na izazove kreiranja relevantnih ciljeva. Sudionicima ove edukacije ponuditi će se alat, kao i strategije razvoja IEP-a koji treba biti temeljni dio svakog kurikuluma. Model je primjenjiv za rad u svim oblicima edukacijsko-(re)habilitacijskog okruženja, od posebnih oblika programa do inkluzivnih. Edukacija pruža praktične vještine kreiranja ciljeva i predstavlja most ka daljnjem planiranju i razvoju primjerenih aktivnosti, s mogućnošću prilagodbe u različitim okruženjima.

 

Kako bismo osigurali što kvalitetniji rad, broj sudionika je ograničen na maksimalno 25 polaznika. Stoga Vas ljubazno molimo da se na vrijeme prijavite za edukaciju jer će se grupa popunjavati prema redoslijedu prijava.

U nastavku su dostupne detaljne informacije o edukaciji.

 

Radujemo se Vašem sudjelovanju!

 

Darija Udovičić Mahmuljin

Ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE „INDIVIDUALIZACIJA RAZVOJNO PRIMJERENOG PROGRAMA ZA DJECU I MLADE S TEŠKOĆAMA –

IZRADA INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA (IEP)“

 
 
Kome je edukacija namijenjena
Edukacija je namijenjena sljedećim stručnjacima – edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, psiholozima, pedagozima, radnim terapeutima, učiteljima, odgajateljima kao i svim ostalim stručnjacima koji rade u području edukacije i rehabilitacije djece i mladih s razvojnim teškoćama. 
Okvirni sadržaj edukacije
Edukacija je koncipirana u 2 tematska modula kroz 2 dana.

  • Prvi modul obuhvaća teorijske postavke i komponente Individualnog edukacijskog plana te sadrži 8h predavanja i radionica praktičnih vještina opservacije kroz prikaze slučajeva.
  • Drugi modul oslanja se na razvoj i usvajanje praktičnih vještina potrebnih u izradi Individualnog edukacijskog plana, kao i u njegovoj integraciji unutar kliničkog rada.

Tematske cjeline su (1) Kreiranje Individualnog edukacijskog plana i (2) Implementacija Individualnog

                edukacijsko plana u edukacijsko rehabilitacijski kontekst.

Izvesti će seu ukupnom trajanju od 8h uključujući predavanja, prikaze slučajeva i praktični dio

izrađivanja Individualnog edukacijskog programa (rad u manjim skupinama).

Oblik potvrde o završenoj edukaciji
Po završetku edukacije polaznici će dobiti potvrdnicu Dnevnog centra za rehabilitaciju „Mali dom Zagreb“ o završenoj edukaciji „Individualizacija razvojno primjerenog programa za djecu i mlade s teškoćama“. 
Bodovi
Po uspješnom završetku edukacije polaznik će ostvariti bodove za stručno usavršavanje prema vrednovanju nadležnih komora struke. 
Vrijeme i mjesto održavanja edukacije
18. i 19. lipnja, 2014.Hotel Villa Žarko,

Obala Kralja Tomislava 7a, 21215 Kaštel Lukšić

 

Kotizacija
Cijena edukacije iznosi 1500 kn. 

U cijenu kotizacije uključeno je:

  • Popratni materijali s predavanja
  • Ručak i kava u pauzama predavanja
  • IEP obrazac
  • Primjeri kreiranih Individualnih edukacijskih planova iz struke
  • Izrada Individualnog edukacijskog plana uz superviziju edukatora (za vrijeme edukacije)

 

Broj polaznika

Broj polaznika ograničen je od najmanje 10 do najviše 25.

 

Postupak prijave

Prijave se primaju isključivo elektronskim putem.

Popunjenu prijavnicu poslati na e-mail roberta@malidom.hr

Pri prijavi većeg broja kandidata, prednost će imati ranije prijavljeni polaznici.

 

Način uplate

Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom-Zagreb”.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *