5. prosinca 2015.

PECS- nove radionice

Obavještavamo zainteresirane roditelje i stručnjake da udruga u suradnji s Pyramid Educational Consultants UK po treći put organizira

radionicu PECS Basic 14. i 15.3.2016. i  idemo korak dalje s novom radionicom  Transitioning from PECS to Speech Generating Devices (SGDs) –

Prijelaz sa Picture Exchange Communication System (PECS-a) na Speech Generating Devices (SGDs) – Naprave za generiranje govora

koja će se održati 16.3.2016.g. 

Transitioning-From-PECS-to-SGDs-badge2Sa trenutnim razvojem komunikacijskih naprava i aplikacija te njihovom dostupnošću na  tržištu kako možemo osigurati da osnovne komunikacijske vještine budu  naučene i održavane od samog početka?

SGDs su prvotno predstavljene za osobe sa motoričkim poteškoćama poput cerebralne paralize ili motoričke neurološke bolesti dok se danas takve vrste naprava predstavljaju i učenicima s autizmom i drugim povezanim komunikacijskim poteškoćama. Za ovu populaciju, jezik i spoznaja su često otežani a osnovne socijalne i komunikacijske vještine nisu  usavršene prije upoznavanja SGD-om. Zbog toga,  način na koji podučavamo o korištenju SGD-ova naglašava  specifičnosti tj. prilagodbe potrebama svakog pojedinca pri čemu se posebna pažnja usmjerava usporedbi mogućnosti naprave i osobe kojoj je namjenjena.

U ovoj radionici daju se smjernice za odlučivanje je li osoba dobar kandidat za korištenje SGD-ova, argumentirano se izlažu prednosti i nedostatci  naprava koje su trenutno zastupljene na tržištu i raspravlja se o  načinu korištenja naprave s PECS protokolom. Dodatno, obrazlaže se nužnost usvajanja osnovnih principa komunikacije kako bi se osiguralo postizanje pozitivnih ishoda za svakog pojedinca.

Ciljevi radionice:

-Definiranje komunikacije i jezika

-Opis razvoja komunikacije i jezika kod poremećaja iz autističnog spektra

-Pregled osnova PECS-a

-Osnovne pretpostavke i uvjeti za prijelaz s PECS-a na SGD

-Vodiči za odabir  SGD-a

-Korištenje PECS protokola u učenju o upotrebi SGD-a

 

NAPOMENA: Na radionicu Transitioning from PECS to Speech Generating Devices (SGDs) moći će se prijaviti svi oni koji su sudjelovali na jednoj od radionica PECS Basic.

_________________________________________________________________________________

Mjesto održavanja radionica: Kaštela

Više informacija i detalja o prijavi te prijavnice, biti će objavljene uskoro na našim stranicama a svi oni koji su se u prethodno javili s predprijavama , biti će obavješteni mailom.

Voditeljica radionica:  Daria Biliškov

Svoje upite vezano za radionice, šaljite na   edukacija@nasadica.hr