29. studenoga 2015.

Prava djece i roditelja

Centar za socijalnu skrb Kaštela

Fuležina 1

21216 Kaštel Stari

Tel. 230-944

Roditelji s područja grada Kaštela, za sva pitanja oko ostvarivanja prava obratite se vašoj socijalnoj radnici na gore navedeni kontakt.

 

Besplatan vrtić za djecu s teškoćama – za svu djecu s teškoćama u kaštelanskim gradskim vrtićima

 

Zakon o socijalnoj skrbi

Jednokratna naknada

Uvećana jednokratna naknada

Osobna invalidnina

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Pravo na uvećani dječji doplatak

Status roditelja njegovatelja

 

SOCIJALNE USLUGE

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

(Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Socijalne usluge prema Zakonu o socijalnoj skrbi su:

  • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
  • savjetovanje i pomaganje
  • pomoć u kući
  • psihosocijalna podrška
  • rana intervencija
  • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  • boravak
  • smještaj
  • organizirano stanovanje.