13. svibnja 2014.

Program edukacije

 “INDIVIDUALIZACIJA RAZVOJNO PRIMJERENOG PROGRAMA ZA DJECU I MLADE S TEŠKOĆAMA –

IZRADA INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA (IEP)”

Edukacija je koncipirana u četiri sadržajne cjeline u ukupnom trajanju od 16 sati predavanja i radionica praktičnih vještina, koji će biti raspodijeljeni kroz 2 dana.

 

 

PROGRAM EDUKACIJE

 

MODUL BROJ SATI / DANA SADRŽAJNA CJELINA TEME

 

 
I 8 sati / 1 dan
 1. TEORIJSKE POSTAVKE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
1.1. Pristupi kurikulumu

1.2. Definicija i značaj Individualnog edukacijskog plana (IEP)

1.3. IEP zasnovan na djetetovim snagama

1.4. Partnerstvo obitelji

1.5. Timska suradnja

 
 1. SASTAVNICE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
2.1. Format IEP

2.2. Razvojna područja IEP

2.3. Snage, interesi, potrebe

2.4. Ciljevi IEP

2.5. Pristupi i sredstva

2.6. Aktivnosti

 

 
II 8 sati / 1 dan
 1. KREIRANJE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
3.1. Kreiranje dugoročnih ciljeva

3.2. Kreiranje kratkoročnih ciljeva

3.3. Razlikovanje dobrih od loše postavljenih ciljeva

3.3.  Analiza video snimaka i radionica izrade ciljeva

 
 1. IMPLEMENTACIJA INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA U EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI KONTEKST
4.1.  Imamo IEP? Što sada?

4.2.  Prilagodba formata za korištenje u različitim edukacijsko-

rehabilitacijskim okruženjima

4.2.  Integracija ciljeva u edukacijsko-rehabilitacijski kontekst

4.3.  Diskusija

 

 
 

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom ove edukacije:

 

Polaznici će po završetku edukacije moći:

 1. opisati suvremene ideje i primjere dobre prakse u području individualiziranog planiranja i programiranja
 2. izraditi Individualni edukacijski plan za svoje korisnike
 3. definirati ciljeve u različitim razvojnim područjima
 4. definirati funkcionalne i relevantne ciljeve
 5. prepoznati djetetove snage i potrebe
 6. razlikovati dobre od loše postavljenih ciljeva
 7. primijeniti korišteni format u kontekstu svog edukacijsko -rehabilitacijskog rada
 8. pripremiti stručni sastanak izrade Individualnog edukacijskog plana
 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *