26. srpnja 2013.

Projekti 2013.G.

Odobreni projekti i programi koje provodimo u 2013. godini :

 

“Sve usluge za roditelje su besplatne”

 

Grad Kaštela

Sufinanciranje programa Rana intervencija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju

Odobren iznos : 63.100,00 kuna

Angažirani vanjski stručni suradnici: Spec. rane interencije,defektolog,fizioterapeut,radni terapeut/th.senzorne integracije  i kineziterapeut/ped. senzorne integracije

 

 Županija Splitsko dalmatinska

Sufinanciranje programa Rana intervencija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju

Odobren iznos : 10.000,00 kuna

Angažirani vanjski stručni suradnici: Spec. rane interencije,defektolog,fizioterapeut,radni terapeut/th.senzorne integracije  i kineziterapeut/ped. senzorne integracije

 

RTL Pomaže djeci

Sufinanciranje programa Rana intervencija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju

Projekt odobren u 2012.godini , vrijeme trajanja projekta 1.09.2012. do 30.04.2013.

Odobren iznos : 64.000,00 kuna

Angažirani vanjski stručni suradnici: Spec. rane interencije,defektolog,fizioterapeut,radni terapeut/th.senzorne integracije ,kineziterapeut/ped. senzorne integracije

 

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

 

Pojedinačni projekti – zapošljavanje osoba sa završenim VSS

Zaposene  osobe : 2 rehabilitatora

Vrijeme trajanja: 2.05.2013. do 1.05.2014.g.

Odobren iznos:   84.760,00 kn

 

Pojedinačni projekti – zapošljavanje osoba sa završenim VSS

Zaposlena  osoba : Dizajner vizualnih komunikacija

Vrijeme trajanja: 2.05.2013. do 1.05.2014.g.

Odobren iznos:  42.380,00 kn

 

Javni rad– zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe

Vrijeme trajanja : 16.08.2013. do 15.01.2014.g.

Odobrena sredstva : 17,190,00 kn

 

HT-Zajedno smo jači 

Odobren iznos : 80.000,00 kuna

Vrijeme trajanja : do 31.12.2013.g.

 

Humanitarna akcija za liječenje Gabrijela Pervana

Vrijeme trajanja : 06.08.2013. do 4.09.2013.

Planirana/potrebna sredstva: 185.000,00 kuna

Prikupljena sredstva : 200.000,00 kuna

 

PECS Edukacija

Vrijeme održavanja: 9. i 10.listopad 2013.

Vrijednost programa edukacije: 100.000,00 kuna

Organizacija edukacije najvećim dijelom pokrivena je kotizacijama polaznika te dijelom sredstava : Grada Kaštela,Županije Splitsko dalmatinske i tvrtke Yacht Konzalting

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *