12. ožujka 2021.

Projekti

PROJEKTI 2022.g.

ASISTENTI U VRTIĆU, projekt financira Grad Kaštela

POMOĆNICI U VRTIĆU, projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja

ŠKOLA SVAKODNEVNIH VJEŠTINA KROZ POLUDNEVNI BORAVAK, sufinanciraju Grad Kaštela, Zračna luka Split, Cemex, Split parking, D Marina, Studenac

TERAPIJSKO PLIVANJE, financira Splitsko dalmatinska županija

JAVNI RADOVI, HZZ

U izradi…