22. rujna 2020.

Terapijsko jahanje

Projekt je odobren na natječaju Grada Kaštela za 2020.godinu.

Odobrena sredstva: 15.000,00 kn

Terapijsko jahanje je oblik konjaništva namjenjen i prilagođen djeci s teškoćama u razvoju, te osobama s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima te osobama s psihološkim i emocionalnim poteškoćama u svrhu terapije, rehabilitacije i općenito poboljšanje kvalitete života istih.

Provode ga instruktori terapijskog jahanja- osoba potrebna znanja i vještine vezane za konjaništvo koja je prošla edukaciju o izboru, držanju i obuci terapijskog konja, posebnoj opremi, kao i edukaciju iz medicinskog područja.

Projekt se provodi u Klubu Hanako- Trogir Plano.