28. svibnja 2013.

O nama

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica” osnovana je 15.12.2007. godine s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.
Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.
Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obavještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obavještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih.