Za kontinuiran rad i širenje naših usluga, odnosno pružanje  usluga što većem broju naših članova potrebna nam je pomoć.

Možete otvoriti Trajni nalog (na 10,20, 50… kuna) prema vašim mogućnostima a isti možete zatvoriti bilo kad.

Podaci za otvaranje trajnog naloga:

Naziv: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica

Adresa: Kaštel Novi

Matični broj udruge: 02337436

Žiro račun : 2390001-1100354245 Hrvatska poštanska banka

Broj računa/poziv na broj: Vaš JMBG

Svrha uplate: Donacija

Rok važenja trajnog naloga: do opoziva

Trenutno otvorenih trajnih naloga na dan 15.8.2014. : 0

Želite li biti na našem popisu donatora, molimo da nas o tpme obavijestite.