Kako postati volonter?

Ukoliko se pronađete u nekim ispod navedenim aktivnostima i želite nam pomoći, pišite nam na mail   nasadica1@gmail.com ili nas nazovite na 095 423 8567

Neke od aktivnosti u koje se možete uključiti kao volonter:

Kreativne / edukativne radionice

 • Priprema materijala
 • Nabavka materijala
 • Osmišljavanje i/ili vođenje kreativnih radionica
 • Osmišljavanje i/ili vođenje edukativnih radionica
 • Rad s korisnicima u radionicama

Rad s djecom

 • Pomoć u učenju
 • Individualni rad (terapeuti)

Pomoć u organizaciji / administraciji

 • WEB administrator
 • Prijevod tekstova
 • Pisanje projekata i/ili sudjelovanje u provođenju
 • Dizajn brošura i edukativnih materijala
 • Organizacija radionica
 • Humanitarnih akcija
 • Postavljanje i dežurstvo na štandovima za vrijeme prigodnih događanja
 • Voditelj volonterskog ureda

Fizički poslovi

 • Održavanje prostora
 • Održavanje opreme
 • Sudjelovanje u radnim akcijama

Ostalo –  prema interesima volontera i potrebama Udruge