Kontakti

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama NAŠA DICA

Voditeljica Udruge: Slađana Jurišić Prnjak

Radno vrijeme ureda s strankama

Ponedjeljak 8:00 do 13:00
Utorak 13:00 do 18:00
Srijeda 8:00 do 13:00
Četvrtak 13:00 do 18:00
Petak 8:00 do 13:00

Program za mlade – grupni rad

Ponedjeljak – petak 16:00 do 20:00

Individualno

Edukacijski rehabilitatori – prema rasporedu
Fizioterapeut – prema rasporedu
Radni terapeut – prema rasporedu