O nama

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica” osnovana je 15.12.2007. godine s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obavještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obavještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih.

Područje djelovanja udruge je socijalna djelatnost, obrazovanje, znanost i istraživanje i zaštita zdravlja

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Ciljevi udruge su:

 • Upoznavanje javnosti s problemima i specifičnostima djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju kao što su osobe s autizmom, komunikacijskim teškoćama, poremećajem pažnje i drugim teškoćama u razvoju, tjelesnim i intelektualnim teškoćama.

 • Podrška, pomoć i senzibilizacija prema djece i odraslih osobama s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima;

 • Promicanje i unapređivanje života djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju radi ostvarivanja prava i potreba, podizanja kvalitete i normalizacije njihovog života

 • Brži i bolji probir i dijagnostika;

 • Organiziranje i provođenje rano intervencijskih programa rada;

 • Osiguravanje pomoćnika u vrtićima, školama i osobnih asistenata;

 • Integracija i inkluzija djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne ustanove po redovnim, prilagođenim ili individualiziranim programima u skladu s njihovim mogućnostima;

 • Integracija i inkluzija djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju u širu društvenu zajednicu

 • Organiziranje i provođenje edukacijsko-rehabilitacijskih, socijalizacijskih, sportsko rekreativnih, kulturnih i zabavnih programa rada prilagođenih djeci, mladima i odraslim osobama s teškoćama u razvoju s ciljem postepenog uključivanja u redovne programe;

 • Izgradnja i otvaranje područnog (regionalnog) centra na području djelovanja Udruge;

 • Radno osposobljavanje osoba s teškoćama u razvoju

 • Deinstitucionalizacija i osiguranje adekvatnog smještaja u stambenim zajednicama, stanovima za osobe s teškoćama u razvoju;

 • Volonterstvo.