Članom Udruge mogu postati poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske, osoba bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, pravna osoba ili strana fizička ili pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog Statuta, Etički kodeks i druge opće akte Udruge. Pravnu osobu predstavlja ovlašteni zastupnik.

Članovi Udruge su nominalni, redovni (aktivni i pasivni) i počasni.

Nominalni članovi udruge su djeca, mladi i odrasle osobe s teškoćama u razvoju kao što su osobe s autizmom, komunikacijskim teškoćama, poremećajem pažnje, tjelesnim i intelektualnim teškoćama i drugim srodnim teškoćama.

Redovnim članom mogu postati:
osoba koja u užoj obitelji ima dijete ili osobu s posebnim potrebama ili drugim srodnim poremećajima ili je zakonski skrbnik ili zastupnik, fizičke ili pravne poslovno sposobne osobe koje sudjeluju u radu Udruge, podupiru i/ili su zainteresirane za rad Udruge.

Redovni članovi dijele se na aktivne i pasivne.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti udruge, a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.

Želite li postati član udruge, javite se u udrugu na adresi Put sv. Lucije 9, Kaštel Štafilić, na mail nasadica1@gmail.com ili telefonom na 095/423 8567

Naša dica logo