Puni naziv Udruge: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica

Skračeni naziv Udruge: Udruga Naša dica

Sjedište: Kaštela

Područje djelovanja: Grad Kaštela, Splitsko dalmatinska županija, Republika Hrvatska

Status: Udruga

Osnivački akt: Statut

Predsjednik Udruge: Mario Burić

Voditeljica Udruge: Slađana Jurišić Prnjak

Matični broj: 02337436

OIB: 56692178598

IBAN:  HR78 2390001 1100354245 Hrvatska poštanska banka

Adresa: Put Sv. Lucije 9, Kaštel Štafilić

Tel.:   095-423-8567, 021-235-408

E-mail: udruga@nasadica.hr, nasadica1@gmail.com

www.nasadica.hr

Statut Udruge Naša dica