Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 • organiziranje stručnih timova radi praćenja i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju, a zbog preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća;
 • organizirano pružanje pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća djece i odraslih osoba i njihovih obitelji, sukladno posebnim propisima;
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • informiranje članstva i javnosti o problemima osoba s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji;
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s osobama s teškoćama u razvoju i roditelja osoba s teškoćama u razvoju;
 • poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova isl.);
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • podrška i pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja
 • osiguranje adekvatnog smještaja u stambenim zajednicama, stanovima za osobe s teškoćama u razvoju
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara, i sl.;
 • uključivanje studenata u rad udruge
 • organiziranje programa za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima (kulturne i športske aktivnosti, igraonice, radionice učenja svakodnevnih vještina i sl.);
 • organiziranje slobodnih aktivnosti kroz radionice
 • organiziranje boravka za djecu i odrasle osobe s teškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima (skraćeni, poludnevni i cjelodnevni boravak)
 • osnivanje manjih životnih i stambenih zajednica za odrasle osobe s posebnim potrebama

 • izdavačka djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.);
 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći;
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje;
 • izrada i provedba projekata za ostvarenje navedenih djelatnosti i ciljeva;
 • radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, a na temelju odluke Skupštine, udruga može biti osnivač socijalnog-društvenog poduzeća, zadruge ili drugog gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima,;
 • organiziranje proslava i obilježavanje značajnih Međunarodnih dana važnih za članove
 • promicanje i razvoj volonterstva
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje (sudjelovanje u javnim raspravama i savjetovanjima vezanima uz Zakonske propise koji se odnose na djecu i odrasle osobe s teškoćama u razvoju)
 • rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.