O nama

Rad udruge Naša dica volonterski organiziraju aktivni roditelji djece s posebnim potrebama/redovni članovi.Radi lakšeg funkcioniranja rada udruge, udruga ima Upravni odbor koji donosi odluke i Izvršni odbor koji djeluje na programskoj i projektnoj razini te predlaže smjernice rada i izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine angažiranjem aktivnih članova, zaposlenika i volontera.
Područje djelovanja Udruge roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica je socijalna djelatnost,obrazovanje,znanost i istraživanje i zaštita zdravlja

Ciljevi Udruge su : upoznavanje javnosti s problemima i specifičnostima djece s posebnim potrebama kao što su djeca s autizmom,komunikacijskim teškoćama,poremećajem pažnje i drugim teškoćama u razvoju. - podrška, pomoć i senzibilizacija prema djeci i osobama s posebnim potrebama i njihovim obiteljima; - brži i bolji probir i dijagnostika; - organiziranje i provođenje rano intervencijskih programa rada ; - osiguravanje pomoćnika u vrtićima i školama; - integracija i inkluzija djece s posebnim potrebama u redovne odgojno-obrazovne ustanove po redovnim,prilagođenim ili individualiziranim programima u skladu s njihovim mogućnostima ; - organiziranje i provođenje edukacijsko-rehabilitacijskih, socijalizacijskih, sportsko rekreativnih,kulturnih i zabavnih programa rada prilagođenih djeci i osobama s posebnim potrebama s ciljem postepenog uključivanja u redovne programe; - izgradnja i otvaranje područnog (regionalnog) centra na području djelovanja Udruge; - radno osposobljavanje osoba s posebnim potrebama ; - deinstucionalizacija i osiguranje adekvatnog smještaja u stambenim zajednicama, stanovima za osobe s posebnim potrebama.

NAŠE AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje provodimo kroz projekte i programe
Pomoćnici u nastavi

Projekt odobren na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2018./19. šk.godinu

Slagalica

Projekt odobren na natječaju grada Kaštela za 2018.godinu

Pomoćnici u vrtiću

Projekt odobren na natječaju grada Kaštela za 2018.godinu.

Edukacije

Edukacije za roditelje i stručnjake

Radionice

Kreativne i edukativne radionice

Igroteka i knjižnica

Posudba literature i didaktičkih igračaka za članove

AAC kabinet

Oprema i materijali u udruzi

Za članove

Obavijesti za članove

PROGRAM DRUŠTVENO KORISNO UČENJE

Centar za društveno korisno učenje djeluje na Ekonomskom fakultetu u Splitu te provodi program društveno korisnog učenja u sklopu kolegija Stručna praksa. Cilj Centra je ojačati suradnju između organizacija civilnog društva (OCD) i visokoobrazovnih institucija u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici te izgradnji mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana. Ciljane skupine projekta su: studenti, zaposlenici u OCD-ovima, zaposlenici visokoobrazovnih ustanova, volonteri.

Blog Novosti

Zadnje novosti i obavijesti

Natječaji -trenutno nema otvorenih natječaja

Drugi o nama

Što su o nama rekli naši suradnici, partneri, donatori ..

"Stari mudrac je rekao da se svako društvo prosuđuje i cijeni po tome kako tretira svoje najnesretnije pojedince."

Pišite nam