6. kolovoza 2013.

O udruzi

Područje djelovanja udruge je socijalna djelatnost, obrazovanje, znanost i istraživanje i zaštita zdravlja.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Ciljevi Udruge su :
– upoznavanje javnosti s problemima i specifičnostima djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju kao što su osobe s autizmom, komunikacijskim teškoćama, poremećajem pažnje i drugim teškoćama u razvoju, tjelesnim i intelektualnim teškoćama.
– podrška, pomoć i senzibilizacija prema djece i odraslih osobama s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima;
– Promicanje i unapređivanje života djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju radi ostvarivanja prava i potreba, podizanja kvalitete i normalizacije njihovog života
– brži i bolji probir i dijagnostika;
– organiziranje i provođenje rano intervencijskih programa rada;
– osiguravanje pomoćnika u vrtićima, školama i osobnih asistenata;
– integracija i inkluzija djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne ustanove po redovnim, prilagođenim ili individualiziranim programima u skladu s njihovim mogućnostima;
– integracija i inkluzija djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju u širu društvenu zajednicu
– organiziranje i provođenje edukacijsko-rehabilitacijskih, socijalizacijskih, sportsko rekreativnih, kulturnih i zabavnih programa rada prilagođenih djeci, mladima i odraslim osobama s teškoćama u razvoju s ciljem postepenog uključivanja u redovne programe;
– izgradnja i otvaranje područnog (regionalnog) centra na području djelovanja Udruge;
– radno osposobljavanje osoba s teškoćama u razvoju
– deinstitucionalizacija i osiguranje adekvatnog smještaja u stambenim zajednicama, stanovima za osobe s teškoćama u razvoju;
– volonterstvo.