9. July 2013.

Opći podaci

Puni naziv Udruge: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica

Skračeni naziv Udruge: Naša dica

Sjedište: Kaštela

Područje djelovanja: Grad Kaštela, Splitsko dalmatinska županija, Republika Hrvatska

Status: Udruga

Osnivački akt: Statut

Predsjednik Upravnog odbora: Natalija Bratinčević

Tajnik Udruge: Ivana Bikić

Matični broj: 02337436

OIB: 56692178598

Žiro račun: 2390001-1100354245 HPB

IBAN:  HR78 2390001 1100354245

Adresa: Put Mira 25, Kaštel Novi

Tel.:021-235-408, 095-423-8567

Fax. 021-235-411

E-mail: udruga@nasadica.hr, nasadica1@gmail.com

www.nasadica.hr

 

STATUT  Udruge Naša dica

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *