14. svibnja 2023.

Pomoćnici u vrtiću

Na natječaju grada Kaštela za 2023. godinu odobren nam je projekt Pomoćnici u vrtiću,  koji se nastavlja iz prethodnih godina.

Partneri u projektu: D.V. Kaštela, D.V. Čarobni pianino i D.V. Blagovijest

Kroz projekt je angažirano 15 pomoćnika za 20 djece s teškoćama

Projekt financira: Grad Kaštela

Vrijeme trajanja projekta: 1.1.2023. do 31.12.2023.g.

Projekt “Pomoćnici u vrtiću” povećava socijalnu uključenost i integraciju djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanova na području Grada Kaštela. Projekt pruža potporu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u predškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih postignuća, uspješniju socijalizaciju  i emocionalno funkcioniranje kroz aktivnosti vezane uz angažiranje asistenata u vrtiću.