Poziv na Skupštinu udruge

POZIV NA SKUPŠTINU UDRUGE

Pozivamo AKTIVNE članove da sudjeluju u radu skupštine „Udruge roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica“,  koja će se održati u utorak 13.12.2022. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama udruge u Kaštel Štafiliću, Put sv. Lucije 9,

sa sljedećim Dnevnim redom:

  1. Pozdrav članovima skupštine i početak rada,
  2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika
  3. Razmatranje i usvajanje Operativnog plana udruge za 2023. g
  4. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana udruge za 2023. g
  5. Prijedlog izmjena Statuta udruge i usvajanje
  6. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora
  7. Razno