Obzirom da nam se uglavnom javljaju roditelji djece s posebnim potrebama koji iznimno trebaju neke od individualnih terapija za svoje dijete imamo potrebu i ovim putem pojasniti koja je svrha naše udruge i kako funkcionira naša udruga,kako se financiramo i kako angažiramo stručne suradnike za individualan i grupni rad s djecom.Kako nam i sam naš naziv udruge govori- mi smo udruga roditelja djece s posebnim potrebama ,što znači da sve aktivnosti u udruzi organiziraju roditelji djece s posebnim potrebama.

Kako bi jedna od udruga poput naše došla do određenih ciljeva , potrebno je napraviti niz aktivnosti koje ćemo probati kratko opisati:

 • osiguravanje prostora za rad (pronalazak prostora,pokretanje određenih akcija za uređenje i opremanje), taj dio smo prošle godine uspješno obavili
 • održavanje prostorija ( čišćenje,razni popravci, uređenje okoliša…)
 • prikupljanje sredstava za pokrivanje dijela ili ukupnih troškova režija , knjigovodstvene usluge,servisi za popravke,fotokopiranje, toneri,poštanski troškovi,potrepštine za čišćenje itd.)

Ponekad nam je kroz neki projekt odobreno i nešto sredstava za režije i knjigovodstvene usluge – ne kroz sve projekte. Npr. kod zapošljavanja osoba preko HZZ-a , HZZ financira isključivo troškove plaće i doprinosa a sve ostalo poput ovjere mjenice kod javnog bilježnika,obračunavanje plaće (dodatni trošak uz osnovne knjigovodstvene usluge), potrošni materijal itd.

Angažiranje stručnjaka (logopeda,defektologa,radnog terapeuta,fizioterapeuta isl.)

Za financiranje stručnjaka koji rade s djecom  u udruzi također je potrebno napraviti niz aktivnosti. Rad stručnjaka financira se sredstvima dobivenim na nekom od natječaja na koji treba prijaviti projekt (ukoliko bude odobren). Prilikom izrade projekta uzimaju se u obzir potrebe djece za određenim re/habilitacijskim terapijama i ostalim potrebama.Projekt ima svog voditelja projekta koji je i odgovoran za provođenje projekta od početka do završetka/predaje financijskog izvješća.Naše projekte pišu roditelji u suradnji sa stručnim suradnicima.Na samom početku,osim samog pisanja projekta treba prikupiti i svu potrebnu dokumentaciju.Ukoliko neki projekt bude odobren ,potrebno je voditi evidencije sati,sklapati ugovore sa stručnim suradnicima,voditi ostale evidencije,telefonirati,odlaziti na Finu,poreznu isl….jako puno papirologije.Kada nema odobrenog projekta , to znači da nemamo mogućnosti angažirati stručnjake za rad s većinom članova. Ukoliko se prikupi određeni dio donacija od akcija ili uplata fizičkih osoba, a nisu namijenjene za neki određeni projekt-tim sredstvima pokrivamo održavanje prostorija,knjigovodstvene usluge,režije ali i angažiramo barem jednog stručnjaka koji rad s nekoliko djece koja od strane institucija-nemaju ili imaju najmanje terapija.

Osim gore navedenih aktivnosti, tu su i administrativni poslovi koje treba obavljati tipkanje,printanje,pisanje dopisa,kopiranje,telefoniranje,vođenje raznih pomoćnih knjiga i evidencija.Tu su još i određene jednokratne akcije za koje nećemo nabrajati što sve treba. Sve ove aktivnosti kroz godinu provodi do 10% članova-roditelja djece s teškoćama a ponekad pomogne i poneki volonter i neki od stručnih suradnika.

Kako bi se lakše mogli organizirati ,izradili smo jedan upitnik o aktivnostima članova pa ovim putem Molimo naše članove koji nisu prisutni na skupštinama,sastancima i radionicama da istog mogu dobiti kod stručnog suradnika kod slijedećeg dolaska na terapije. U upitniku su navedene većina aktivnosti koje provodimo a na kraju i odgovor Nisam u mogućnosti sudjelovati u aktivnostima udruge.Upitnik nam je jako važan , kako bismo se brže i lakše organizirali jer se na zvanje članova za svaku aktivnost potroši puno vremena a ne možemo znati tko će i kada nešto moći odraditi.

Koliko je neka udruga poput naše aktivna,ovisi o nama roditeljima!
Hvala na pažnji!

Članak 3.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

 ČLANSTVO

Članak 9.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

 • da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;
 • da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;
 • da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;
 • da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

Članak 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupom po osobnoj želji
 • isključenjem odlukom Upravnog odbora ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge
 • neplaćanjem članarine duljim od šest mjeseci
 • prestankom rada Udruge

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini Udruge u roku od 30 dana od primitka odluke.

Odluka Skupštine je konačna.