Pozivamo Vas na konferenciju pod nazivom :Autizam-prepoznati,razumjeti,djelovati koja će se održati 10.03.2012.(subota) u Gradskoj vijećnici u Kaštel Sućurcu. Predavanja su namijenjeno roditeljima,stručnim suradnicima-rehabilitatorima, radnim terapeutima, logopedima, medicinskim sestrama,liječnicima,odgajateljima i svima ostalima koji rade s djecom iz autističnog spektra.

PROGRAM KONFERENCIJE

14:00 sati Lidija Penko,predsjednica UZAH

Sva djeca odrastaju pa i ona sa autizmom

14:15 sati Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar,dipl. def.
Autizam-značajke,rani znakovi i pristup tretmanu

15:45 sati Mr.sc.Dragana Mamić,dipl.def. 
Senzorno integrativni pristup i djeca s poremećajima iz autističnog spektra

17:15 sati Mr.sc. Renata Vragović prof.def.
Problematika odraslih osoba s autizmom

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 80,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Udruge Naša dica kod HPB 2390001-1100354245 najkasnije do 5.03.2012.g. -na uplatnici obavezno navesti ime i prezime sudionika
Nakon uplate molimo da svoj dolazak potvrdite i na mail:  udruga@nasadica.hr

Roditelji djece s autizmom-ne sudjeluju u participaciji kotizacije ali se obavezno moraju prijaviti na e-mail adresu  udruge

Nakon završetka konferencije,polaznici će dobiti potvrdnicu o sudjelovanju.
Za vrijeme trajanja konferencije predviđene su 2 pauze od 10 minuta uz osvježenje.

Udruga Naša dica
Kaštel Novi
Tel. 021-235-408
098-161-3446
095-622-4455
Fax. 021-235-411
E-mail.  udruga@nasadica.hr
www.nasadica.hr