AKTIVNOSTI UDRUGE NAŠA DICA

Daskanje za djecu s autizmom ali i drugim poteškoćama godinama provodi se na američkim plažama i primjeri su uključivanja djece s poteškoćama na najvišoj razini. Da se ovakva vrsta programa za djecu s poteškoćama može provoditi i kod nas pokazala nam je Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“ iz Kaštel Novog koja je ovo ljeto krenula s pilot projektom kojeg namjeravaju provoditi kontinuirano.

 

Uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti, uspješno vodi ka poboljšanju i obogaćivanju njihovog razvojnog i osobnog potencijala, koji se u klasičnim re/habilitacijskim postupcima teže izaziva i potiče. Ujedno se njihovim sudjelovanjem, odnosno samim aktivnim pojavljivanjem u javnosti neminovno utječe na promjenu stigme o osobama s posebnim potrebama, kroz osvješćivanje i edukaciju lokalne zajednice, najviše kroz dobrovoljno uključivanje u aktivnosti namijenjene djeci i mladima s posebnim potrebama.

 

Jedna od takvih lako dostupnih aktivnosti je i daskanje. Važno je napomenuti, da je ovaj sport izabran iz više razloga: na moru smo, lako je dostupan, može sudjelovati cijela obitelj, a za samu osobu s teškoćama u razvoju, posebno onoj s teškoćama komunikacije i socijalizacije, predstavlja jedan medij kroz koji prima sve potrebne stimulacije, npr:

* vestibularnu stimulaciju neophodnu za stabilitet, koordinaciju i razvoj jezika i govora, a posebno za regulaciju budnosti/tenaciteta cijelog organizma, a posebno pažnje i koncentracije – taktilnu stimulaciju neophodnu za uočavanje samoga sebe u odnosu na vlastito tijelo, tijela u prostoru i u odnosu na drugoga
* propioceptivnu (kinestetsku) stimulaciju – stimulacija tetiva, zglobova i mišića kao nerazdvojivi dio prethodne dvije stimulacije
* relaksaciju – more kao specifičan medij potiče opuštanje i neposredno djeluje na sustav inhibicije, ne samo kroz taktilnu percepciju već i kroz olfaktornu (njušnu) što zbog sadržaja soli blagotvorno djeluje na raspoloženje, a u konačnici i na ukupno zdravstveno stanje. Voda sama po sebi je za osobe s teškoćama komunikacije, a posebno za osobe s autizmom, je neizostavni terapijski medij.

 

Sve navedeno je zapravo sastavni dio tzv.: senzorno integrativne terapije, koja ne zahtijeva skupu opremu, specifičan prostor i vrijeme, a provedena na ovako zabavan način zadovoljava sve potrebe pojedinog djeteta ili osobe s posebnim potrebama, izvjestila nas je voditeljica stručnog tima Suzana Blažević, dipl. defektolog.

Konačni cilj je uključivanjem djece i mladih s posebnim potrebama u program daskanja utjecati na njihovu integraciju u lokalno okruženje.

Ružno vrijeme nije nam zapreka pa tako kad nije moguće u moru,aktivnosti provodimo na raznim mjestima. Za sve informacije slobodno se obratite u udrugu „Naša dica” u njihovim prostorijama u ulici Put sv. Josipa u Kaštel Novom ili na broj 098-1613-446.

http://www.kastela.org/content/view/12594/2/