U vrijeme korona krize koja je pogodila i civilni sektor, postoje oni koji nesebično pomažu kako bi olakšali rad organizacija koje brinu o djeci s teškoćama.
Od srca HVALA tvrtki Cemex na donaciji u iznosu 4000 kuna kao potpora radu naše udruge. 💕