Odobren nam je projekt Izvaninstitucionalni tretman djece s teškoćama u razvoju.