Humanitarnom akcijom udruge Srce za srce kroz koju je prikupljeno 92.479,08 od čega je tvrtka Cemex uplatila 75.000,00 kuna, zračna luka Split 10.000,00 te preostala sredstva koja su uplate građana u projekt pomoćnika u vrtiću ukjučio se i grad Kaštela iznosom od 30.000,00 kuna. Zahvaljujemo svima na svojem doprinosu uključivanja djece s teškoćama u redovne vrtićke skupine.Veliku pomoć i u ovoj akciji, medijski su podržali Slobodna dalmacija, TV Jadran i Portal grada Kaštela.

Pomoćnici u vrtiću angažirani su za 10 mališana u kaštelanskim vrtićima u suradnji s ravnateljicom i stručnom službom vrtića te su prije ulaska u vrtić završili dvodnevnu edukaciju za pomoćnike u vrtiću koja se održala u subotu i nedjelju (3. i 4. siječnja) u Hotelu Baletna škola kojem se ovim putem zahvaljujemo na ustupljenom prostoru za održavanje edukacije.

Predavač je direktor Centra znanja PROFECTUS Darko Kobetić, prof.reh.
O edukaciji:
Teme:
– Predškolski odgojno obrazovni sustav i oblici potpore djeci s teškoćama
– Uloga pomoćnih radnika za rad s djecom s teškoćama
– Metode rada s djecom s teškoćama (senzoričkim i motoričkim oštećenjima, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, intelektualnim teškoćama i autizmom)
– Igra u radu s djecom s teškoćama
– Važnost rane intervencije
– Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
– Osvrt na praksu – radionica

Ključne kompetencije koje su stekli polaznici treninga :
– razumijeti načela uključivanja djece s teškoćama
– razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju djece s teškoćama
– razumijeti ulogu i zadaće pomoćnika u vrtiću
– razumijeti i opisati značajke rane intervencije kod djece s teškoćama
– primijeniti metode rada s djecom s teškoćama ovisno o teškoćama
– pružiti potporu u izradi individualiziranih programa, razumijeti postupak izrade individualiziranih programa
– surađivati sa djecom, odgojiteljima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka djeteta

Biti pomoćnik u vrtiću znači pružati neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađivati s odgojiteljem i biti dio kolektiva predškolske ustanove.

Također, ova uloga predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Sve navedeno zahtjeva od pomoćnika u vrtiću osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija. Kako bi pomoćnik u vrtiću bio spreman za rad u redovnim predškolskim ustanovama, nužno je da prođe trening koji ga osposobljava za kvalitetno izvršavanje uloge.