Pozivamo AKTIVNE članove  da sudjeluju u radu skupštine „Udruge roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica“,  koja će se održati u utorak 20.6.2023. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama udruge Put Sv. Lucije 9, Kaštel Štafilić,

sa sljedećim Dnevnim redom:

  1. Pozdrav članovima skupštine i početak rada,
  2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja  zapisnika,
  3. Financijsko i opisno Izvješće o radu udruge za 2022. godinu,  
  4. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Udruge
  5. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu Udruge i usvajanje Pravilnika o radu,
  6. Razno