Pozivamo AKTIVNE članove da sudjeluju u radu skupštine “Udruge roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica koja će se održati u četvrtak 20.06.2024.godine s početkom u 18h u prostorijama udruge u Kaštel Štafiliću, Put sv.Lucije 9,

sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Pozdrav članovima udruge i početak rada
  2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika
  3. Financijsko i opisno izvješće o radu udruge za 2023. godinu
  4. Prijedlog izmjene Statuta Udruge.
  5. Razno