Sudjelovali smo na javnoj raspravi na temu „Prioriteti razvoja socijalnih usluga u zajednici“ u organizaciji grada Kaštela u sklopu projekta „Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi.Zaključci javne rasprave poslužiti će kao dokument za kreiranje mjera socijalne politike na lokalnoj razini te kao smjernica za buduće projekte društvene tematike koji se mogu sufinancirati u sklopu ESF+ programa.

Više pročitajte na https://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/71174-odrzana-javna-rasprava-na-temu-prioriteti-razvoja-socijalnih-usluga-u-zajednici