Na natječaju grada Kaštela za 2021.godinu odobren nam je projekt Nismo sami – Kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih s teškoćama. Aktivnosti kroz projekt provode se kroz grupni rad, druženje uz usvajanje svakodnevnih vještina a obzirom na specifične potrebe pojedinih članova neke od aktivnosti provode se individualno kao prilagodba za uključivanje u grupu. Održavaju se mjesečni sastanci za roditelje, odnosno druženja na kojima roditelji razmjenjuju iskustva. Kako ustanove u lipnju zatvaraju svoja vrata tijekom cijelog ljeta, a mladi nemaju osigurane nikakve aktivnosti, nakon završetka školske godine planirane su još dvije grupe mladih koji će biti uključeni u radionice.Ovaj projekt je priprema za planiranje i organizaciju poludnevnog i cjelodnevnog boravka koji se pokazao kao velika potreba obzirom na interes roditelja. Hvala Gradu Kaštela koji nam daje podršku i u ovom projektu.