Na natječaju grada Kaštela za 2022.godinu odobren nam je program Asistenti u vrtiću, koji se nastavlja iz prethodnih godina.

Partneri u projektu: DV Kaštela, DV Čarobni pianino

Kroz projekt je zaposleno 10 asistenata.

Odobrena sredstva: 180.000,00 kn

Projekt “Asistenti u vrtiću” povećava socijalnu uključenost i integraciju djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanova na području Grada Kaštela. Projekt pruža potporu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u predškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz aktivnosti vezane uz angažiranje asistenata u vrtiću.

Asistent će usmjeravati dijete, poticati njegovu pažnju i koncentraciju tijekom vremena provedenog u vrtiću te prilagođavati aktivnosti djetetovim potrebama. Asistentova uloga je pružati “tehničku pomoć” djetetu s posebnim potrebama, odgojitelju i čitavoj skupini djece, ovisno o potrebama u datom trenutku. Boravak djeteta u vrtiću tako je manje stresan za dijete, odgojitelja i čitavu skupinu.