Kako su neke od  djelatnosti    udruge i  poticanje edukacije  i  stručnog usavršavanja    osoba  koje rade s djecom  s  posebnim potrebama te  organizacija istih, udruga nastoji organizirati razne edukacijske radionice,seminare,predavanja i sl.

Imate li interes, potrebu da se organizira predavanje ili edukacija na određenu temu – vezanu za djecu s teškoćama i njihove obitelji , javite nam se s vašim prijedlozima na mail  edukacija@nasadica.hr

U predhodnom razdoblju imali smo upite od strane roditelja i stručnjaka za organizaciju predavanja za pomoćnike u vrtiću, asistente u nastavi,odrasle osobe s autizmom te edukacije senzorne integracije,Teacch-a i PECS-a.

U našoj udruzi, najviše je djece iz autističnog spektra,djece s komunikacijskim teškoćama, teškoćama učenja, pažnje, ponašanja, nerazvijenog govora  i sl. dijagnozama. Prema potrebama djece,odnosno stručnjaka koji rade s djecom te roditelja organiziraju se razna predavanja,edukacije,seminari i sl. – ne samo za potrebe djece i stručnjaka iz udruge već i na lokalnoj te regionalnoj razini.

Više o nekim našim dosadašnjim predavanjima i edukacijama, pročitajte u kategoriji edukacija.