Centar za društveno korisno učenje djeluje na Ekonomskom fakultetu u Splitu te provodi program društveno korisnog učenja u sklopu kolegija Stručna praksa.

Cilj Centra je ojačati suradnju između organizacija civilnog društva (OCD) i visokoobrazovnih institucija u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici te izgradnji mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana. Ciljane skupine projekta su: studenti, zaposlenici u OCD-ovima, zaposlenici visokoobrazovnih ustanova, volonteri.