Naziv projekta: „EKIPA“

Sredstva odobrava: Grad Kaštela, Muzej čokolade, Lovrinac d.o.o.

Vrijeme trajanja projekta: 1.1.2024.-31.12.2024.

Ukupno odobreni iznos: 17.000,00€

Opći cilj programa: Doprinijeti unapređenju kvalitete života djece i mladih s teškoćama i njihovih obitelji

Specifični ciljevi projekta:

  1. Širiti postojeće i razviti nove programe za djecu i mlade s teškoćama
  2. Pridonijeti smanjenju socijalne isključenosti djece i mladih s teškoćama
  3. Razvijanje volonterstva