Na natječaju grada Kaštela za 2023. godinu odobren nam je projekt Program za mlade Ekipa.

Partner u projektu: Srednja škola Braća Radić

Projekt sufinanciraju: Grad Kaštela

Vrijeme trajanja projekta: 1.1.2023. do 31.12.2023.g.

Opći cilj projekta: Doprinijeti unapređenju kvalitete života mladih s teškoćama i njihovih obitelji

Specifični ciljevi projekta:

  1. Širiti postojeće i razviti nove programe za mlade s teškoćama
  2. Pridonijeti smanjenju socijalne isključenosti mladih s teškoćama
  3. Razvijanje volonterstva