Senzornu sobu osim terapeuta za senzornu integraciju, koriste i ostali stručnjaci – rehabilitatori(pedagozi senzorne integracije) koji u svom individualnom radu kao rehabilitatori s djecom koriste i primjenjuju sadržaje.Senzornu sobu mogu koristiti i sami roditelji sa svojim djetetom, samo se trebaju javiti i dogovoriti kada će doći.

U sklopu naše sobe za senzornu integraciju u skorije vrijeme planiramo urediti naš mali snoezelen. Snoezelen  je soba sa svjetlećim efektima,(disco kugla, solarni projektor i druga svjetleća tijela poput svjetlećeg stupa koje već imamo i sl.),vibracijska fotelja ili krevet te elementi za zvučnu stimulaciju.

Napomenaukoliko dijete ima epilepsiju, ne preporuča se korištenje svjetlećih elemenata koji titraju isl.

Kako je senzorna integracija nešto što djetetu koje ima teškoća senzoričke obrade  potrebno svaki dan a gotovo sva naša djeca ih imaju – dopuniti ćemo našu malu dvoranu  do udruge sadržajima koji nam nedostaju a u realizaciji je i vanjski dio senzoričkog parka (koji nam je odobren na Jana natječaju) kako bi djeca cijelo vrijeme boravka u udruzi imala mogućnost poticanja poboljšanja senzorne integracije.

Preporučamo i knjige na ovu temu, Dijete i senzorna integracija i Senzorna integracija iz dana u dan -naši roditelji iste mogu posuditi u našoj knjižnici.

Evo nekoliko fotografija a stranicu ćemo nadopuniti i korisnim savjetima kako možete u svojoj kući prostor učiniti ugodnim djetetu.