15.11.2012.g. Sudjelovali smo u fokus grupi na kojoj se razgovaralo o položaju i kvaliteti skrbi djece s teškoćama u razvoju u svrhu provedbe istraživanja koje je dio aktivnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji sa stručnjacima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.Fokus grupu, održanu u prostorijama naše udruge vodile su doc.dr.sc Ana Wagner Jakab i prof Jasmina Stošić te su iz srodnih udruga bile prisutne i predstavnice udruge Anđeli i Zvono iz Splita.